Στην επιστήμη της αθλητικής ψυχολογίας, βεβαίως, δεν υφίσταται κανένας  ορισμός που να αναφέρεται σε καλή και κακή ψυχολογία.

Η ψυχολογία του κάθε αθλητή επηρεάζει την απόδοση του. Γι’ αυτό και ένα σωστό πρόγραμμα ψυχολογικής προετοιμασίας μπορεί να βοηθήσει στην διατήρηση αλλά και στην αύξηση της απόδοσης του κάθε αθλητή.

Πολλοί είναι αυτοί που διερωτώνται πως μπορεί να συμβάλει ο αθλητικός ψυχολόγος στην ψυχολογική προετοιμασία μια ομάδας ή ενός αθλητή.

Ένας από τους κυριότερους ρόλους του αθλητικού ψυχολόγου είναι η εκπαίδευση των αθλητών στην εξάσκηση των Ψυχολογικών δεξιοτήτων.

Ο όρος «Εξάσκηση Ψυχολογικών Δεξιοτήτων (Psychological Skills Training)» χρησιμοποιείται για να περιγράψει τεχνικές και στρατηγικές σχεδιασμένες για την εκμάθηση ή τη βελτίωση διανοητικών δεξιοτήτων οι οποίες προάγουν την απόδοση και τη θετική προσέγγιση στον αθλητισμό (Vealey, 1988).
Οι κύριες ψυχολογικές τεχνικές είναι: ο θετικός αυτοδιάλογος, η νοερή απεικόνιση, οι τεχνικές χαλάρωσης και η στοχοθεσία.

Οι δεξιότητες αυτές είναι δεξιότητες οι οποίες απαιτούν μακροχρόνια προσπάθεια και συστηματική εξάσκηση. Μάλιστα, πειραματικές έρευνες, με αθλητές υψηλού επιπέδου, καθώς και ανέκδοτες μαρτυρίες συνηγορούν για τη χρησιμότητα της εξάσκησης των ψυχολογικών δεξιοτήτων στη βελτίωση της απόδοσης.

Είναι σημαντικό να τονισθεί, ότι οι περισσότερες ψυχολογικές δεξιότητες έχουν εφαρμογή σε όλους τους τομείς της ζωής, καθώς και ότι κάθε πρόγραμμα εξάσκησης  πρέπει να έχει στόχο τη βελτίωση συγκεκριμένων τομέων που υστερεί ο αθλητής και όχι όλους.

Η καλή ψυχολογία, λοιπόν, δεν είναι θέμα «ημέρας» ή τύχης, αλλά αποτέλεσμα συστηματικής, στοχευμένης εργασίας. Και είναι αυτή η συστηματική παροχή ψυχολογικής υποστήριξης που οδηγεί μια επαγγελματική ομάδα στην επιτυχία.

 

Θάλεια Παναγή
Εγγεγραμμένη Συμβουλευτική Ψυχολόγος
Σύμβουλος Αθλητικής Ψυχολογίας
[email protected]
+357 96272020

Λάβε10 μυστικά

 

 

 

Γινε μέλος της παρέας του Clearmindpro για να μαθαίνεις  κάθε μήνα τα τελευταία νέα που αφορούν το τομέα της Αθλητικής Ψυχολογίας.

You have Successfully Subscribed!